Vahvuus työskentelyyn pohjautuva uraohjaus

- Innostuen kohti kutsumusta!


”Olemme jokainen oman elämämme kirjailijoita. Siihen pitää vain herätä: ottaa tarinaan mukaan ne asiat, jotka haluaa valita. Siten tarina alkaa vaikuttaa siihen, miten näemme elämän ja itsemme.”

- Emily Esfahani Smith


Kaikenikäiset opiskelijat ja työntekijät tarvitsevat elämänsä ja uransa eri vaiheissa ohjausta ja neuvontaa. Tarvitaan kykyä nähdä ja tunnistaa vahvuuksia, osaamista, onnistumisia ja lahjakkuutta.

Tulevaisuuden työelämästä ennustetaan, että valtaosa työstä on sellaista mitä vielä tänä päivänä ei ole keksittykään. Meidän tietomme ja taitomme vaativat jatkuvaa päivittämistä ja osittain vanhan jättämistä. Tästä syystä tulevaisuudessa korostuu entistä enemmän itsetuntemuksen ja omien vahvuuksien tunnistamisen merkitys. Meidän on tärkeää tunnistaa ne vahvuudet millä ylitämme haasteita ja mitkä mahdollistavat huippu onnistumisen kokemukset. Ydinvahvuutemme ovat usein niitä, jotka tunnistamme meissä olleen jo ihan pienestä pitäen. Tämän lisäksi meillä on niitä vahvuuksia, jotka kehittyvät jatkuvasti meidän sen hetkisen osaamisemme ja elämäntilanteemme mukaisesti. Vahvuuksia käyttämällä koemme enemmän merkityksen tunnetta, energisoidumme ja koemme työnimua. Vahvuuksiemme parissa koemme olevamme lähinnä sitä mikä on meille luontaista ja helppoa. Vahvuustyöskentelyssä edetään kolmevaiheisesti - tunnista, - sanoita, - vie käytäntöön.

Ohjauksen tavoitteena on auttaa sinua tunnistamaan vahvuuksiasi ja sanoittamaan osaamistasi, sekä selkiyttää sitä mitkä ovat mielenkiinnon kohteesi. Yhdessä lähdemme visioimaan minkälainen on unelmatyösi ja jatkamme konkreettisiin tavoiteisiin, joita lähdemme tavoittelemaan. Päämääränä on timanttinen osaamisidentiteetti, mikä toimii karttana elämäsi varrella. Vahvan osaamisidentiteetin avulla kohtaat muuttuvan työelämän haasteet valmistautuneena.

Ohjauksemme taustalla hyödynnämme sekä uraohjauksen teoreettista osaamista, että positiivisen psykologian tutkittuja työkaluja ja menetelmiä. Luonteenvahvuuksilla on erityinen asema positiivisen psykologian selkärankana ja ne kulkevat myös ohjauksemme jokaisessa vaiheessa mukana. Oman osaamisidentiteetin tunnistaminen yksilöllisten vahvuuksien ja yksilöllisen elämänpolun kautta, tukee hyvinvointia ja innostusta. Kun näkee itsensä vahvuuksien, ei heikkouksien kautta, ihminen lopettaa itsensä vertailemisen toisiin. Tärkeää on päästä irti itseään rajoittavista tekijöistä. Tavoitteena on olla ylpeä omista vahvuuksista ja uskaltaa kurottautua kohti unelmiaan!

Ohjausprosessi sisältää:

  • Vahvuuksien tunnistaminen, sanoittaminen ja käytäntöön vienti. Tavoitteena selkeä kuva omista vahvuuksista ja innostuksen lähteistä.

  • Taidot ja osaaminen näkyväksi. Tunnista mitä vahvuuksiasi hyödynnät taitojesi kehittämiseen.

  • Omien arvojen avaaminen. Mihin käytät aikaasi, mikä on sinulle tärkeää? Tavoitteena, omia arvoja tukeva - merkityksellinen työ.

  • Kohti sisäisesti motivoivaa ja energisoivaa työtä. Tunnista kiinnostuksen kohteesi.

  • Oma elämäntarinani - tarinalla positiivista identiteettiä tavoittelemaan (kasvun asenne).

  • Mikä on ”missioni” tarkoitukseni - kohti merkityksellistä työtä.

  • Mielenkiinnonkohteet avoimeksi - visualisoidaan unelmatyö.

  • Konkreettiset tavoitteet, joilla suunnataan polkua unelmien työhön.