“Ammatillinen kuntoutus on prosessi, jossa ihminen pyrkii pääsemään yli haasteista aloittaa työ, jatkaa töissä olemista tai palata töihin tilanteessa, jossa vaikeudet ovat sairauden, vamman tai muun häiriön aiheuttamia.”

Ross, 2008


Tuotamme ammatillisen kuntoutuksen palveluita vakuutusyhtiöille, työeläkelaitoksille, yrityksille ja julkishallinnolle. Palveluitamme ovat esimerkiksi kuntoutussuunnitelman laadinta, työkokeilun järjestäminen ja seuranta sekä koulutuksen järjestäminen ja seuranta. Tuotamme myös yrittäjyysvalmennuksia. Palvelumme ovat aina täysin räätälöitävissä vastaamaan asiakkaan tarpeita ja toiveita.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoitus on auttaa asiakasta pysymään työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta. Vaikka asiakas ei voisi jatkaa nykyisessä työssään vamman, sairauden tai muun häiriön takia, löytyy usein muita työtehtäviä joihin ihmisen työkyky riittää. Me Resiksellä lähdemme kuntoutusprosessissa tarkastelemaan toimintaa, emme asiakkaan vammaa tai toiminnanrajoitetta. Ihminen voi olla täysin työkykyinen tai työkyvytön riippuen esimerkiksi työn vaatimuksista ja taitojen ja arvojen yhteensopivuudesta työn kanssa. Asiakasprosessissa nostamme keskiöön myös asiakkaan voimavarat ja vahvuudet. Meillä ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on lisätä asiakkaan resilienssiä kuntoutusprosessin ohessa. Resilienssiin liittyvät optimismi, selviämishalu, omien voimavarojen tunnistaminen ja niiden käyttöönotto sekä avun hakeminen läheisiltä tai viranomaisilta. Työelämässä resilienssi antaa voimavaroja kun haastavissa tilanteissa ihminen osaa turvata myös muiden apuun (lähde:Mielenterveyden keskusliitto).

Tarjoamme laajan työkalupakkimme asiakkaidemme käyttöön ja pyrimme löytämään jokaiselle asiakkaalle ne työkalut, joiden avulla työuran jatkaminen on mahdollista, joko asiakkaan entisessä työpaikassa tai uudella uralla.